Proces inwestycyjny w branży budowlanej trwa wiele lat i angażuje wiele firm, instytucji i osób. Cyfryzacja poszczególnych etapów pozwala na większą kontrolę nad budżetem i harmonogramem projektu. Daje dostęp do aktualnych danych umożliwiając podejmowanie lepszych, bardziej świadomych decyzji, a w efekcie skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. Pozwala na pełną współpracę zespołów projektowych, połączenie ludzi i procesów w czasie rzeczywistym, bez częstych przy tradycyjnym podejściu silosów informacyjnych. Daje łatwość monitorowania wszystkich elementów inwestycji, dzięki czemu możesz priorytetowo traktować zarówno zrównoważony rozwój, jak i bezpieczeństwo.

  „Zarządzanie danymi w procesie inwestycyjnym” to temat Autodesk DAY 2022, przygotowanego dla inwestorów prywatnych, inwestorów publicznych, właścicieli fabryk i zakładów produkcyjnych, zarówno planujących nowe obiekty, jak i przebudowę już istniejących. Dołącz do nas już w czwartek, 9 czerwca 2022 – Hotel Indigo, Warszawa.
 
Jakie korzyści niesie cyfryzacja procesu inwestycyjnego:
 
  • Obniżenie ryzyka inwestora – koszty i harmonogram pod kontrolą. Decyzje mogą być podejmowane w oparciu o bieżące dane
  • Nowe możliwości w zakresie współpracy – łączenia ludzi, procesów i danych w czasie rzeczywistym
  • Wyjście z silosów informacyjnych - inteligentny / trójwymiarowy model budynku pozwala na płynne połączenie ludzi i procesów, przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy poszczególnymi zespołami
  • Cyfrowe rozwiązania Autodesk umożliwiają przejrzystość oraz interoperacyjność, jakich potrzebują właściciele infrastruktury do zarządzania każdym etapem cyklu rozwoju projektu. Pomagają również śledzić wszystkie elementy inwestycji, dzięki czemu można priorytetowo traktować zarówno zrównoważony rozwój, jak i bezpieczeństwo
  • Elastyczność względem warunków rynkowych, możliwość reagowania na zmieniające się warunki - dostępność materiałów budowlanych, ceny materiałów budowlanych, dostępność pracowników - z zachowaniem opłacalności inwestycji
  • Elastyczność prowadzonych prac projektowych – praca zdalna w czasie rzeczywistym, rozwiązania chmurowe umożliwiają włączenie ekspertów z całego świata

Sprawdź jak Twoja firma może skorzystać na cyfryzacji procesu inwestycyjnego.

 

Patronat Honorowy


 
 
 

 
AGENDA
9 czerwca 2022
 

Partnerzy Merytoryczni

09:30-10:00
Rejestracja uczestników | Powitalna kawa
10:00-10:15
Powitanie Gości
Przemysław Nogaj | Autodesk
10:15-10:45
Dlaczego 3D>2D?
Prezentacja technologii BIM w procesie inwestycyjnym na przykładzie projektów pracowni Blok Architekci.
Grzegorz Szlachetka, Maciej Gęsiarz | Blok Architekci | Blok Bim Hub, Marzena Lisiecka-Kawalska | AEC Design
10:45-11:25
Put the H (Health and Humanity) in ESG
Zrównoważone budownictwo na dobre zagościło w przestrzeni miejskiej. Jest to z jednej strony wyraz świadomości inwestorów z drugiej zaś – rosnących wymagań i poczucia odpowiedzialności najemców. Należy pamiętać jednak, że nawet najbardziej zrównoważony budynek bądź wnętrze nie będzie spełniać w pełni swojego zadania, jeśli jego użytkownicy nie zmienią swoich nawyków na bardziej świadome, zrównoważone i zdrowe.
Magdalena Wojtas | PLGBC
Zofia Kijak | HB REAVIS
11:25-12:00
Przerwa kawowa
12:00-12:40
Jak sprawniej realizować złożone obiekty przemysłowe? Cyfryzacja procesu podejmowania decyzji i alokacja danych w chmurze.
Michał Zając | Blue Projects
12:40-13:05
Zarządzanie procesem inwestycyjnym w oparciu o dane - narzędzia dla inwestora i właściciela
Andrzej Samsonowicz | Autodesk
13:05-13:20
Sesja pytań i odpowiedzi
Prowadzenie: Przemysław Nogaj
13:20-14:30
Lunch

 
ZAREJESTRUJ SIĘ
 

 
PRELEGENCI


Maciej Gęsiarz
BIM Manager
architekt
{{MORE}} Absolwent Politechniki Krakowskiej. Od siedmiu lat pracuje w pracowni Blok Architekci. Tworzy standardy i optymalizuje pracę projektantów w oprogramowaniu Revit. Testuje i wprowadza nowe rozwiązania do codziennej pracy. Cyklicznie prowadzi szkolenia wewnętrzne BLOK BIM BREAKS.
Zofia Kijak
HB REAVIS
ESG & Sustainability Coordinator
{{MORE}} Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i projektowaniu obiektów użyteczności publicznej. Jest pionierką i pasjonatką zrównoważonego budownictwa. Pracowała w międzynarodowych firmach w Polsce, Australii i Szwecji. Ukończyła wydział architektury na Politechnice Warszawskiej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami na Queensland University of Technology w Brisbane (Australia) oraz malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Posiada Verified Certificate w dziedzinie urbanistyki z Harvard University.
Marzena Lisiecka-Kawalska
AEC Design
CEO
{{MORE}} Założycielka i właścicielka firmy AEC Design. Od 24 lal wdraża nowoczesne rozwiązania informatyczne w budownictwie. Jest pomysłodawczynią i twórcą BIM Akademii AEC Design. W zarządzaniu własnym zespołem duży nacisk kładzie na komunikację, rozwój i innowacyjność rozwiązań. Jej misją jest wspieranie klientów w budowaniu przewagi konkurencyjnej opartej na świadomym wykorzystywaniu i wyprzedzaniu trendów branżowych.

Przemysław Nogaj
Autodesk
AEC Territory Sales Executive
{{MORE}} Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Projektami. Od 20 lat związany jest z firmami dostarczającymi systemy informatyczne wspomagające procesy w budownictwie. W firmie Autodesk od 14 lat, obecnie odpowiedzialny za rozwój rynku architektoniczno-budowlanego oraz relacje biznesowe z kluczowymi klientami w zakresie rozwiązań dla architektury i budownictwa. Głównym obszarem działań jest współpraca z partnerami handlowymi na terenie Polski oraz wsparcie klientów Autodesk w implementacji nowych technologii, koncepcji projektowych oraz nowych procesów w budownictwie.
Andrzej Samsonowicz
Autodesk
Technical Sales Specialist
{{MORE}} W Autodesk od 2007, obecnie na stanowisku Technical Sales, zajmuje się promowaniem procesów cyfrowych w branży budowlanej. Jego szczególnym zainteresowaniem jest Connected BIM (bim w chmurze) oraz technologie automatyzujące i optymalizujące projektowanie.
Grzegorz Szlachetka
współwłaściciel firmy Blok Architekci
architekt
{{MORE}} Absolwent Politechniki Krakowskiej, czynny architekt, członek Małopolskiej Izby Architektów, Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań czy PLGBC. Od 15 lat pracuje w zawodzie architekta, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Polsce i zagranicą, specjalizuje się w realizowaniu projektów w zakresie architektury, urbanistyki i projektowania wnętrz. Współtworzy pracownię której projekty charakteryzują się nowoczesnością i dbałością o zrównoważony rozwój środowiska z wykorzystaniem technologii BIM.


Magdalena Wojtas
PLGBC
Sustainable Development Manager
{{MORE}} Magda ukończyła z wyróżnieniem anglojęzyczne studia political science w ramach grantu na Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi oraz architektury na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Obecnie poszerza swoją wiedzą dzięki programowi MBA & Master in Business and Corporate Communication na Escuela de Negocios Europea de Barcelona we współpracy z Universidad Isabel I w Hiszpanii. Uczestniczka licznych wyjazdów studyjnych. Jej publikacje ukazywały się w licznych zeszytach naukowych i monografiach. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji, współtwórczyni raportów i artykułów związanych ze zrównoważonym budownictwem, moderatorka spotkań i webinarów. Od 2019 roku członkini zarządu stowarzyszenia OSOM w Gliwicach.
Michał Zając
BLUE PROJECTS
Senior Architect / BIM Manager
{{MORE}} Architekt (IARP), BIM Manager. Absolwent wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Praktyk i entuzjasta BIM. Wykładowca oraz Trener z ramienia Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM. Od 2004 roku swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując nad skomplikowanymi obiektami przemysłowymi i budynkami użyteczności publicznej. Przez ostatnie 14 lat zarządza zespołem BIM podczas prac projektowych i koordynacji budowy. Tworzy standardy, systemy szkoleń oraz procedury w oparciu o rozwiązania chmurowe. W firmie Blue Projects pełni funkcję BIM Manager’a, zarządza i koordynuje realizacją projektów przemysłowych dla międzynarodowych Klientów.

 
DLA UCZESTNIKÓW
 

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Indigo,
ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa
Zaproszenie na konferencję

KONTAKT

Kontakt w sprawie konferencji:
autodeskday@communication.pl

Porozmawiajmy o strategii dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami:
Wypełnij formularz
 
REJESTRACJA